Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla kandydatów na kierowców zawodowych zamierzających wykonywać przewóz drogowy.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:

35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych;
zagadnienia z części specjalistycznej – dotyczące przewozu rzeczy lub osób.

Numer kontaktowy:
Artur Morawski 604-958-524