Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KAT. A2

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat.  A2

Wymagany wiek minimalny:

18 lat
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Pojazdy:

Motocykl - motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A2 ciągnąć przyczepę.

Kurs eksternistyczny:
 • nauka samodzielna z domu
 • 4 godziny zajęć z ratownikiem medycznym
 • zajęcia praktyczne: 20 godzin
 • testy z pełną bazą pytań jak na egzaminie państwowym
 • egzamin wewnętrzny
 • data rozpoczęcia zależy od Państwa 


U nas uzyskasz informacje:
 • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs.
 • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
 • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
 • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie.
 • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
 • W jakich godzinach.
 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii A musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
* Informacje zamieszczone na tej zakłdce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.