FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę rozpocząć kurs, jeżeli nie miałem/am jeszcze 18 urodzin?

Tak, kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

2. Chcę rozpocząć kurs na prawo jazdy, od czego mam zacząć?

Aby rozpocząć szkolenie należy wyrobić PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK), aby go uzyskać należy zgłosić się do Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania, z następującymi dokumentami:

  • Jedno zdjęcie o wym. 3,5 na 4,5 cm (zdjęcie jak do dowodu osobistego)
  • Orzeczenie lekarskie wydawane po badaniu lekarskim (informacje o badaniach w biurze OSK)
  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępne na miejscu w Urzędzie)
  • W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia obecność jednego z rodziców z dowodem osobistym.

3. Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)?

PKK to unikalny numer generowany w Urzędzie po dokonaniu formalności. Jest to elektroniczny zestaw informacji, który w trakcie szkolenia i egzaminowania będzie uzupełniany o dodatkowe informacje takie jak: ilość godzin szkolenia, wyniki poszczególnych części egzaminu itp. Numerem PKK będziesz posługiwać się podczas całego procesu uzyskiwania prawa jazdy.

4. Otrzymałem PKK, co dalej?

W zależności od podjętej przez Ciebie decyzji możesz zapisać się na kurs w naszym Ośrodku w formie tradycyjnej z wykładami lub eksternistycznej- najpierw zdajesz egzamin  państwowy teoretyczny, który odbędzie się w WORD.

5. Jak można zapisać się na kurs prawa jazdy?

  • telefonicznie pod numerem: 660-465-264
  • uzupełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie oskartur.pl
  • osobiście w naszym biurze

6. Co wchodzi w skład ceny kursu?

W cenę kursu wchodzą zajęcia teoretyczne w formie wykładów stacjonarnych, zajęcia praktyczne, egzaminy wewnętrzne oraz materiały szkoleniowe (książka oraz testy).

7. W jaki sposób i w jakim terminie mogę zapłacić za kurs?

Za kurs możesz zapłacić gotówką w naszym biurze lub przez internet- przelewem. Całą kwotę możesz wpłacać w dowolnych ratach. Ostatecznym terminem płatności jest dzień zakończenia kursu. Zapisując się na kurs nie musisz go od razu opłacać.

8. Ile trwa kurs standardowy i eksternistyczny?

  • KURS STANDARDOWY - Szkolenie teoretyczne (wykłady) trwa około 2 tygodni, natomiast szkolenie praktyczne w zależności od indywidualnego podejścia kursanta (jak często będzie jeździł). Zazwyczj cały kurs trwa około 2-3 miesięcy.
  • KURS EKSTERNISTYCZNY - Czas od zapisu do zdania egzaminu państwowego teoretycznego jest zależny od Ciebie- w jakim tempie będziesz gotowy do podejścia do egzaminu. Następnie wracasz do nas na jazdy i wykład z pierwszej pomocy przedmedycznej- czas trwania tej części to ok. 1,5 miesiąca.

9. Kiedy odbywają się wykłady?

W zdecydowanej większości przypadków zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej przeprowadzane są od poniedziałku do czwartku (bez piątków i weekendów).

10. Kiedy odbywają się jazdy?

Jazdy odbywają się w tygodniu w godzinach między 7 a 21, a także część instruktorów dostępna jest w weekendy.

11. Czy instruktorzy posiadają aktualna wiedzę?

Wszyscy nasi instruktorzy posiadają aktualną wiedzę na temat przepisów i technik szkolenia. Instruktorzy przechodzą zarówno coroczne szkolenia, jak i systematyczne szkolenia wewnętrzne. 

12. Kiedy przeprowadzane są egzaminy wewnętrzne?

Po zakończeniu wszystkich zajęć odbywają się egzaminy wewnętrzne: teoretyczny i praktyczny, po których wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu.

13. Czy egzamin wewnętrzny jest dodatkowo płatny?

Nie- egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny jest wliczony w cenę kursu.

14. Czy mogę przystąpić do egzaminu państwowego jeśli nie ukończyłem/am jeszcze 18 roku życia?

Tak, do egzaminu możesz przystąpić miesiąc przed 18 urodzinami.

15. Jak i gdzie zapisuje się na egzamin państwowy?

Państwowy egzamin na prawo jazdy możesz zdać w dowolnym WORD w kraju. Na egzamin możesz zapisać się przez internet, na stronie info-car.pl, lub osobiście w WORD. Do zapisu będziesz potrzebować numer PKK, dowód osobisty lub paszport, a także dokonać opłaty za egzamin.

16. Egzamin za mną, co dalej?

Gratulujemy! Przed Tobą najmilsza część całej przygody! Zanim odbierzesz prawo jazdy musisz wystąpić do urzędu o jego wydanie. Opłatę za wydanie dokumentu w wysokości ok. 100 zł uiścisz w Wydziale Komunikacji.