Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KAT. A1

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. A1

Wymagany wiek minimalny:

16 lat
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

NOWA JAKOŚĆ OD STYCZNIA 2023r.!!!!!

Uprawnienia do kierowania:

Motocyklem – o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Motorowerem – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowcem lekkim – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A1 ciągnąć przyczepę.


Cennik
Kategoria A A2 A1 A2 po A1 A po A1 A po A2
Standard 2800zł 2800zł 2800zł 1750zł 2800zł 1750zł
Express 3800zł 3800zł 3800zł 2600zł 3800zł 2750zł
Rozszerzony 31h 4000zł 4000zł 4000zł - 4000zł -


Zajęcia dodatkowe
Oferta Plac/Miasto Pakiet 10h + motocykl na egzamin Motocykl na egzamin 125cm³ wypożyczenie
Vmax 130zł/150zł 1300zł 150zł Doba - 200zł
Weekend - 400zł
Pozostali 150zł/170zł 1500zł 250zł -


Kurs eksternistyczny:
 • nauka samodzielna z domu
 • 4 godziny zajęć z ratownikiem medycznym
 • zajęcia praktyczne: 20 godzin (dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2, 10 godzin zajęć praktycznych)
 • testy z pełną bazą pytań jak na egzaminie państwowym
 • egzamin wewnętrzny
 • uczysz się i zdajesz egzamin na takich samych motocyklach (są podstawiane na egzamin)


U nas uzyskasz informacje:
 • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs.
 • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
 • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
 • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie.
 • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
CO NAS WYRÓŻNIA:
 • Najwyższa zdawalność
 • Motocykl szkoleniowy taki sam jak w WORD 
 • 5 wykwalifikowanych instruktorów z pasją do motocykli (systematycznie jeżdżą po torach wyścigowych)
 • Indywidualne podejście do kursanta
 • 1 kursant + 1 instruktor na mieście i na placu
 • Motocykle dostosowane do każdego użytkownika
 • Bardzo duży plac manewrowy
 • Pozytywna atmosfera podczas kursu
  Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii A1 musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana.
* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty handlowej, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.