Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KAT. A1

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. A1

Wymagany wiek minimalny:

16 lat
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

1 Miejsce wg Plebiscytu Dziennika Zachodniego!!!
Dziękujemy Wam za docenienie nas !
OSK ARTUR NR. 1 w Regionie (Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec i powiaty: będziński, zawierciański)
Cieszymy się że Państwo doceniliście naszą wysoką zdawalność i Wasze zadowolenie !
“My jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie”- to nasze motto.
https://dziennikzachodni.pl/p/kandydaci/mistrzowie-motoryzacji-platinum-orlen-oil%2C1014157/?groupId=124881&fbclid=IwAR24vcj7wtt6qdr6GRUofXyyEOk54RatL4g0vaxgcXJZB-qDjWAkjQlMhm4

Pojazdy:

Motocykl – o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A1 ciągnąć przyczepę.

Kurs eksternistyczny:
 • nauka samodzielna z domu
 • 4 godziny zajęć z ratownikiem medycznym
 • zajęcia praktyczne: 20 godzin
 • testy z pełną bazą pytań jak na egzaminie państwowym
 • egzamin wewnętrzny
 • data rozpoczęcia zależy od Państwa 

U nas uzyskasz informacje:
 • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs.
 • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
 • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
 • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie.
 • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
 • W jakich godzinach?
 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii A1 musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana.
* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.