KATEGORIA C

1 MIEJSCE  W PLEBISCYCIE DZIENNIKA ZACHODNIEGO!! LINK

Kat.C

Informacje

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. C

Ilość godzin teoretycznych: 20 godz.
Ilość godzin praktycznych: 30 godz.
W ofercie również kurs eksternistyczny(bez wykładów)

 

U nas uzyskasz informacje:

  • Jakie dokumenty sa potrzebne do zapisania się na kurs.
  • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
  • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach.
 

Informacje znajdziesz korzystając z naszego Formularza Kontaktowego
lub pod numerem telefonu: 660-465-264

Nabyte Uprawnienia

Zdobycie kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony (z wyjątkiem autobusów). W ramach kategorii C można prowadzić zestaw pojazdów składający się z samochodu ciężarowego oraz przyczepy lekkiej (do 750 kg). W przypadku przekroczenia określonej maksymalnej masy przyczepy konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii C+E.

Wymagania

Według obowiązujących przepisów, w celu przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C, kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Osiągnąć wiek – min. 21 lat, przy czym można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej)
  • Posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
  • Posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
  • Uzyskać profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji.

* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.