Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KATEGORIA C

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. C

KAT.Ckategoria C - 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9; - uprawnienia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ilość godzin teoretycznych: 20 godz. ilość godzin praktycznych: 30 godz.
 • W ofercie również kurs eksternistyczne(bez wykładów)

  Informacja pod numerem tel: 660-465-264
U nas uzyskasz informacje:
 • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs.
 • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
 • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
 • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie.
 • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
 • W jakich godzinach.

* Informacje zamieszczone na tej zakłdce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.