Badania Lekarskie

Badania dla kierowców i kandydatów na kierowcę

Nie trzeba mieć skierowania

NAJBLIŻSZE TERMINY BADAŃ :

19.06. 2024 ( ŚR ) GODZ. 15:00


ZAPISY TELEFONICZNE 660-465-264


 


Informacje

Badania te konieczne są do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do prowadzenia pojazdów mechanicznych dla kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B

 

Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia
do badań kierowców, wydane przez Wojewodę Śląskiego.

 

Na badanie należy zabrać :

  • Dokument tożsamości
  • Okulary/soczewki jeśli z nich się korzysta
  • Zaświadczenie od lekarza prowadzącego(psychiatra/diabetolog/neurlog), jeśli jesteś pod stałą opieką poradni.
 

Uwaga!

W przypadku:

  • Cukrzycy
  • Padaczki
  • Leczenia Psychiatrycznego

Wymagane jest orzeczenie lekarskie wydane przez specjalistę, dopuszczające do kursu prawa jazdy kat. B

Wszelkie informacje dotyczące badań lekarskich oraz zniżki pod numerem tel. 660-465-264