KAT. C+E

1 MIEJSCE  W PLEBISCYCIE DZIENNIKA ZACHODNIEGO!! LINK

Kat.C+E

Informacje

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. C+E

U nas uzyskasz informacje:

  • Jakie dokumenty sa potrzebne do zapisania się na kurs.
  • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
  • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach.
 

Informacje znajdziesz korzystając z naszego Formularza Kontaktowego
lub pod numerem telefonu: 660-465-264

Nabyte Uprawnienia

Prawo jazdy C+E jest kategorią uprawniającą do prowadzenia samochodów ciężarowych z naczepą lub przyczepą ciężką przekraczającą 750 kg DMC.

Wymagania

Według obowiązujących przepisów, w celu przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C+E, kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Wiek – 21 lat (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
  • Posiadanie prawa jazdy kategorii C
  • Posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
  • Posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
  • Uzyskać profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji.

* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.