Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KAT. C+E

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. C+E

Wymagany wiek minimalny:

21 lat (18 lat dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)

 

Wymagane kategorie prawa jazdy:

C (zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na kategorię C prawa jazdy).

Pojazdy:

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu oraz przyczepy (przyczep).

Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.
Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy (przyczep).

Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.
Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy (przyczep).

Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Kategoria prawa jazdy C+E uprawnia również do prowadzenia zespołu pojazdów określonego w kategorii B+E.
 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii C+E musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
U nas uzyskasz informacje:
  • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs
  • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs
  • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów
  • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach

* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.