Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

Kat. A

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. A

kategoria A - 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 24 lata -jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2  - uprawnienia do kierowania:

-motocyklem,

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AMKurs eksternistyczny:
 • nauka samodzielna z domu
 • 4 godziny zajęć z ratownikiem medycznym
 • zajęcia praktyczne: 20 godzin
 • testy z pełną bazą pytań jak na egzaminie państwowym
 • egzamin wewnętrzny
 • data rozpoczęcia zależy od Państwa 
U nas uzyskasz informacje:
 • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs.
 • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
 • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
 • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie.
 • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
 • W jakich godzinach.

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii A1 musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana.
* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.