KATEGORIA AM

1 MIEJSCE  W PLEBISCYCIE DZIENNIKA ZACHODNIEGO!!  LINK

Kat.AM

Informacje

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. AM

U nas uzyskasz informacje:

  • Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się na kurs.
  • Jakie trzeba spełniać warunki aby zapisać się na kurs.
  • Jak uzyskac materiały do nauki przepisów.
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach.
 

Informacje znajdziesz korzystając z naszego Formularza Kontaktowego
lub pod numerem telefonu: 660-465-264

 

Z przepisów znika pojęcie „karta motorowerowa”, od 19 stycznia 2013 r. zastępuje ją kategoria prawa jazdy AM. Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed 19 stycznia zachowują uprawnienia. To samo tyczy się osób, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat. W myśl obowiązujących wówczas przepisów, każda pełnoletnia osoba uzyskiwała automatycznie uprawnienia do kierowania motorowerem. Ten przywilej zniknął wraz z pojawieniem się w przepisach kategorii prawa jazdy AM. Wystarczy jednak zdobyć prawo jazdy dowolnej kategorii, by uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

Nabyte Uprawnienia

Zdobycie kategorii AM uprawnia do prowadzenia:

  • Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
  • Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Wymagania

Według obowiązujących przepisów, w celu przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii AM, kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Osiągnąć wiek – min. 14 lat lat.
  • Posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie.
  • Uzyskać profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji.

* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.