Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KATEGORIA AM

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. AM

Wymagany wiek minimalny:

14 lat
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.


Z przepisów znika pojęcie „karta motorowerowa”, od 19 stycznia 2013 r. zastępuje ją kategoria prawa jazdy AM. Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed 19 stycznia zachowują uprawnienia. To samo tyczy się osób, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat. W myśl obowiązujących wówczas przepisów, każda pełnoletnia osoba uzyskiwała automatycznie uprawnienia do kierowania motorowerem. Ten przywilej zniknął wraz z pojawieniem się w przepisach kategorii prawa jazdy AM. Wystarczy jednak zdobyć prawo jazdy dowolnej kategorii, by uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.


U nas uzyskasz informacje:

  • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs.
  • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
  • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
  • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie.
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach.

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii AM musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:
  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – jeżeli jest wymagana.
* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.