Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla kandytatów na kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
  • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:
  • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
  • zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).


    Numer kontaktowy:
    Artur Morawski 604-958-524