KATEGORIA D+E

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. D+E

Wymagany wiek minimalny:

24 lata

 

Wymagane kategorie prawa jazdy:

D (zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na kategorię D prawa jazdy).

 

Kategoria prawa jazdy D+E uprawnia również do prowadzenia zespołu pojazdów określonego w kategorii B+E.

U nas uzyskasz informacje:
  • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs
  • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs
  • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów
  • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach

Pojazdy:
Autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Zespół pojazdów złożony z autobusu oraz przyczepy (przyczep).

Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.
Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy (przyczep).

Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.
Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy (przyczep).

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii D+E musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm


* Informacje zamieszczone na tej zakłdce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.