KAT. B+E

1 MIEJSCE  W PLEBISCYCIE DZIENNIKA ZACHODNIEGO!! LINK

Kat.B+E

Informacje

Organizujemy proces zapisu podmiotów współpracujących na kat. B+E

U nas uzyskasz informacje:

  • Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się na kurs.
  • Jakie trzeba spełniać warunki aby zapisać się na kurs.
  • Jak uzyskać materiał do nauki przepisów.
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach.

Informacje uzyskasz korzystając z naszego Formularza Kontaktowego
lub pod numerem telefonu: 660-465-264

Nabyte Uprawnienia

Prawo jazdy B+E uprawnia do kierowania:

  • Pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla
  • Pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą lekką
  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t
  • Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą
  • Motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy do 0,1 kW/Kg (warunek: posiadanie prawa jazdy kat. B co najmniej 3 lata)

Wymagania

Według obowiązujących przepisów, w celu przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii B+E, kandydat powinien spełniać następujące wymagania:


* Informacje zamieszczone na tej zakładce strony, nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) z innym podmiotem.