Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KATEGORIA C

KATEGORIA Ckategoria C - 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9; - uprawnienia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • ilość godzin teoretycznych: 20 godz. ilość godzin praktycznych: 30 godz.
  • W ofercie również kurs eksternistyczne(bez wykładów)

    Informacja pod numerem tel: 660-465-264
U nas uzyskasz informacje:
> Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs
> Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs
> Jak uzyskac materiał do nauki przepisów
> czy kurs można zrobić również eksternistycznie
> gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
> w jakich godzinach

* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.