Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KAT. A2

Wymagany wiek minimalny:

18 lat
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Oferta 2021: 1900 zł / 1800 zł dla naszych kursantów

Pojazdy:
Motocykl - motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
Każdy z wymienionych pojazdów może w ramach kategorii A2 ciągnąć przyczepę.

U nas uzyskasz informacje:
  • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs.
  • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs.
  • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów.
  • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie.
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach.
 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii A musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.