Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
+48 660 465 264
Menu

KATEGORIA D

Wymagany wiek minimalny:

24 lat (19 lat dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej).

Wymagane kategorie prawa jazdy:

B

Pojazdy:
Autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z przyczepy lekkiej.

Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.
Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej.

Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.
Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej.

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
 

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Przed przystąpieniem do szkolenia, kandydat na kierowcę kategorii D musi dokonać w starostwie wymaganych formalności w celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę. W starostwie należy złożyć:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
U nas uzyskasz informacje:
  • Jakie dokumeny sa potrzebne do zapisania się na kurs
  • Jakie trzeba spełniac warunki aby zapisac sie na kurs
  • Jak uzyskac materiał do nauki przepisów
  • Czy kurs można zrobić również eksternistycznie
  • Gdzie odbywa się egzamin państwowy, kurs itp.
  • W jakich godzinach

* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.